Coaching

 

COACHING är för dig som behöver stöd med att forma din framtid. Vår livscoaching är till för personer som behöver få hjälp med att hitta nya infallsvinklar i sin nuvarande situationen och/eller att få förnyad kraft att gå vidare

För att skapa ett fungerande samspel mellan kropp, själ, känslor och intellekt använde sig Roberto Assagiloi av tekniker från olika tider och olika  psykologiska skolor – från psykoanalys och medicin till filosofi, religion och modern vetenskap. Detta helhetstänkande utgör ett dynamiskt utgångsläge för personligt, mellanmänskligt och organisatoriskt växande.

Psykosyntesen är en av grundpelarna i Berver Utvecklings coachingsamtal.

Med samtalet som främsta verktyg, ger vi dig möjligheten att hitta dina egna svar och dina egna lösningar på de frågeställningar som du har.

Vad man som klient vill uppnå med sina samtal, kan vara väldigt olika.

Några exempel

  • Att nå ökad självkännedom, harmoni och glädje i livet
  • Att finna lösningen på en konflikt
  • Att förbättra en relation
  • Att förändra ett negativt tanke- eller beteendemönster
  • Att hitta balans mellan privatliv och yrkesliv
  • Att minska sin stressnivå

Metod:
Efter att du har kontaktat oss bokar vi tid för ett första kostnadsfritt samtal om ca 1 tim. Under detta samtal beskriver du din situation och vad det är som du vill ha ut av dina samtal. Du får av coachen en beskrivning av hur en serie coachingsamtal kan gå till och du har också möjlighet att ställa frågor. Efter denna första timma är det du som avgör om du vill gå vidare med fler samtal eller ej.

Läs mer om Psykosyntesen på: www.humanova.com/psykosyntes/