Det svåra samtalet

 

Chefens svåra samtal:

Vi varvar teoretisk kunskap med praktiska övningar.

Målsättningen med vår utbildning är att du som chef skall få kunskap om vanliga reaktioner vid förändringar, att lära dig en god samtalsstruktur och få tillgång till handfasta samtalsverktyg. Samtidigt ökar din kunskap om ditt eget reaktionsmönster och du lär dig hantera egna farhågor inför känsloladdade och svåra samtal. Vi ger dig  redskap och tips om hur du kan stärka din trygghet och säkerhet och därmed skapa en god grund för ett konstruktivt samtal.

  • De teoretiska momenten skall hjälpa dig att skapa en god samtalsstruktur men även att få handfasta samtalsverktyg. Vi går igenom känslor och reaktioner som är vanliga vid förändringar och hur man kan bemöta dem. Vi arbetar även med varje deltagares individuella farhågor inför utmanande samtal.
  •  I de praktiska momenten får deltagarna öva sig på att bemöta arga, besvikna, ledsna och passiva medarbetare. Vi arbetar med rollspel framtagna utifrån den specifika gruppens behov. Varje deltagare får anta rollen både som chef och som medarbetare vilket ger erfarenhet från ”båda sidor”. Efter rollspelet ger deltagarna feedback till varandra.