Konflikt & stresshantering

 

Vi varvar gruppföreläsningar med övningar och enskilda samtal.

Syfte: Att bygga ett väl fungerande team och lösa upp pågående konflikter kräver några dagars arbete. Beroende på var i processen gruppen befinner sig påverkar de antal dagar som teamarbetet kräver. Nedanstående utgår från en väl beprövad modell med en omfattning på 5 dagar och innehåller både gruppaktiviteter och individuella samtal, coaching av ledare och skriftlig återkoppling till gruppen och arbetsledaren.

Metodik: Omfattning på 5 dagar

  • Förberedelse och genomgång med beställaren
  • En dag med hela gruppen då kursledaren får möjlighet att analysera gruppens aktiviteter. Dagen innehåller både teori och praktiska övningar
  • Individuella samtal som ger kursledaren möjlighet att fånga varje persons upplevelse av situationen.
  • En dag med återkoppling till den analys som gjorts enligt ovan kopplade till teorier och synliggjorda genom praktiska övningar i hela gruppen.
  • Återkoppling enskilt till arbetsledare.

Därutöver erbjuder vi en uppföljning:

  •  En halv dag återkoppling till gruppen efter c:a 2 veckor
  •  Coaching av arbetsledare vid två tillfällen (2 x 2 tim/ tillfälle)